5 ที่ท่องเที่ยวเขมร ดื่มด่ำกับธรรมชาติและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่

“เขมร” หรือที่เราจักกันในชื่อประเทศกัมพูชา มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆ ซึ่งเราจะพาไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวเขมร ที่เป็นที่นิยมดังนี้

นครวัด

นครวัดเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญของประเทศกัมพูชา มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแก่พระวิษณุ การก่อสร้างนั้นจะใช้ก้อนหินทรายขนาดใหญ่ประมาณ 10 ล้านก้อน โดยที่แต่ละก้อนนั้นมีน้ำหนักประมาณ 1.5 ตัน สำหรับตัวปราสาทของนครวัดนั้นจะมีปรางค์อยู่ 5 ยอด สำหรับปรางค์ที่อยู่ตรงกลางจะมีความสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงที่สุดของนครวัด โดยรอบของปราสาทนั้นจะมีคูน้ำล้อมรอบ และมีการแกะสลักหินต่างๆอย่างงดงามอีกด้วย

นครธม

นครธม จะอยู่ทางด้านเหนือของปราสาทนครวัด โดยจะอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร สำหรับที่นี่นั้นเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรขอมแห่งสุดท้าย มีการก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ขอม มีประตูเมือง 4 ทิศ และคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน และตรงกลางเมืองนั้นจะมีปราสาทบายนอยู่

โตนเลสาบ

ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางประเทศกัมพูชา และเป็นทะลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทุกๆปีโตนเลสาบจะมีช่วงของน้ำหลาก น้ำจากแม่น้ำโขงจะไหลมาที่โตนเลสาบ ทำให้เกิดพื้นที่น้ำขยายกว้างมากกว่าเดิมหลายเท่า ที่โตนเลสาบจะเต็มไปด้วยคนหาปลา มีแพ มีวิถีชีวิตผู้คนริมทะเลสาบ ร้านค้าต่างๆ ไปจนถึงโรงเรียนกลางน้ำ

เมืองพระสีหนุ

เมืองนี้เป็นเมืองริมทะเล บรรยากาศสบายๆ จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งนักท่องเที่ยวจากกัมพูชาเอง เมืองพระสีหนุมีบรรยากาศที่เงียบสงบ มีชายหาดที่ขาวสะอาด และมีเกาะต่างๆอยู่กลางทะเลอีกประมาณ 10 กว่าเกาะ ซึ่งความสวยงามของแต่ละเกาะนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน และที่สำคัญน้ำทะเลที่นี่ใสมากๆ

เมืองรัตนคีรี

เมืองนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา โดยอาณาเขตนั้นจะติดทั้งประเทศเวียดนามและประเทศลาว เมืองรัตนคีรีมีธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีภูเขาต่างๆมากมาย จุดที่น่าสนใจคือทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ Boeng Yeak Loam มีน้ำใสสีเขียวมรกต ทะเลสาบจะมีความลึกประมาณ 48 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 800 เมตร และสามารถที่จะลงเล่นน้ำที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้

สำหรับที่เที่ยวเขมรหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศกัมพูชานั้นยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ หากคุณสนใจในสถาปัตยกรรมที่มีความเก่าแก่ในยุคสมัยก่อนของประเทศนี้ รวมถึงประเพณี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมก็ลองแบกเป้มาเที่ยวกันได้เลย