โทษของบุหรี่ ต่อคนรอบข้าง สร้างความอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดหลายโรค

โทษของบุหรี่ เรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามีแต่ส่งผลร้ายต่อผู้ที่สูบไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของมะเร็งแทบจะทุกชนิด โดยเฉพาะมะเร็งปอด, โรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง, เสี่ยงตาบอดถาวร, โรคระบบทางเดินอาหาร, หลอดเลือดสมองตีบ, โรคปอด, ถุงลมโป่งพอง, เสื่อมสมรรถนะทางเพศ ฯลฯ ควันบุหรี่นอกจากจะทำร้ายร่างกายผู้สูบแล้ว ยังส่งผลต่อคนรอบข้าง คนใกล้ชิด และคนในครอบครัวอีกด้วย หากอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ ทั้ง ๆ ที่ไม่สูบเอง หรือที่เรียกกันว่า “บุหรี่มือสอง” โดยจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากมาย ซึ่งความเสี่ยงหลัก ๆ ที่พบได้มากที่สุดก็มีดังนี้

โทษของบุหรี่ จะทำให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงเป็นโรคหอบหืด

ควันของบุหรี่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้โดยตรง เมื่อสูดเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ และส่งผลให้เป็นโรคหอบหืดขึ้นได้ หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็จะทำให้อาการกำเริบขึ้นได้เมื่อสูดดมควันบุหรี่เข้าไป

โทษของบุหรี่ ส่งผลร้ายต่อทารกในครรภ์

หากคุณสูบบุหรี่ ในขณะที่ภรรยากำลังตั้งครรภ์การที่สูดดมควันบุหรี่อยู่เป็นประจำ อาจจะทำให้เด็กพิการตั้งแต่อยู่ในท้องได้ รวมไปถึงการแท้งลูก หรือเสียชีวิตระหว่างคลอด

คนรอบข้าง เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้มากถึง 2 เท่า

แน่นอนว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งปอดสูงอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ผู้ใกล้ชิดที่สูดควันบุหรี่เข้าไปจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดมากถึง 2 เท่า นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะรับควันเข้าปอดเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่พ่นออกมาท่านั้น แต่ผู้ใกล้ชิดจะรับไปเต็ม ๆ เลยทีเดียว

โทษของบุหรี่ ส่งต่อการพัฒนาทางด้านสมองของเด็ก

เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่จะทำให้สมองมีการพัฒนาช้าลงกว่าปกติถึง 2 เท่า ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด การเรียนรู้ อารมณ์ และเสี่ยงต่อสภาวะสมองพิการได้ ส่วนทางด้านร่างกายก็เสี่ยงต่อโรคหืดหอบ โรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น

นี่เป็น โทษของบุหรี่ ต่อคนรอบข้างเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีผลกระทบต่อร่างกายอีกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูบเอง หรือคนรอบข้าง ดังนั้นหากไม่อยากเป็นต้นเหตุในการทำให้คนอื่นป่วยเป็นโรคร้ายแรง ควรงดสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการสูบในที่สาธารณะ หรือมีคนอยู่ใกล้ ๆ แต่เชื่อเถอะวิธีที่ดีที่สุดควรจะเลิกไปเลยเพราะการสูบบุหรี่ไม่มีข้อดีอะไรให้เห็น