เช็คลิสท์ ที่พักคนชราของรัฐ 12 แห่งทั่วประเทศ

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวแล้ว ผู้สูงวัยหลายคนไม่มีคนดูแลอาจด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง หรือผู้สูงวัยบางคนก็ไม่อยากอยู่กับหลานๆ ทางรัฐบาลเองได้จัดบริการบ้านพักผู้สูงวัยตามจังหวัดต่างๆไว้บริการ แล้วผู้สูงวัยคนไหนมีคุณสมบัติเข้าอยู่ได้บ้าง

บ้านพักคนชราของรัฐคืออะไร 

รัฐโดยกรมกิจการผู้สูงอายุมี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) หรือบ้านพักคนชราของรัฐ สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรืออยู่อาศัยคนเดียว มีจำนวน 12 แห่ง ทั่วประเทศไทย 

คุณสมบัติผู้สูงวัยที่จะใช้บริการบ้านพักคนชรามีอะไรบ้าง  

1.อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย  

2.ต้องมีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย 

3.สมัครใจมา 

4.ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน 

5.ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทําผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล 

6.ไม่เป็นโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

7.ไม่มีอาการป่วยทางจิตที่รุนแรงหรือพฤติกรรมด้านลบ 

8.ไม่ติดสารเสพติดหรือสุรา 

9.กรณีคนเร่ร่อน ถูกทอดทิ้งหรือคนไร้ที่พึ่ง ต้องผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพ.ศ. 2557 ก่อน 

10.ขาดผู้อุปการะหรือให้ความช่วยเหลือ 

บ้านพักคนชราของรัฐมีที่ไหนบ้าง  

ศพส.ได้มีการจัดบริการผู้สูงอายุรูปแบบในสถาบัน ซึ่งเป็นการบริการด้านที่พักอาศัยแก่ผู้สูงอายุแบบเต็มเวลา จํานวน 11 แห่ง และรูปแบบDay Center 1 แห่ง  ประกอบด้วย 

1.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค(กรุงเทพฯ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์) 

2.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ชุมพร) 

3.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

4.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์(rพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี) 

5.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุดรธานี ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ หนองคาย บึงกาฬ) 

6.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา(สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรม สุราษฎร์ธานี) 

7.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน) 

8.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ(ยะลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส) 

9.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น(รูปแบบDay Center) 

10.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์(บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ มหาสารคาม อุบลราชธานี) 

11.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง(ลำปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์) 

12.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี(ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี) 

บ้านพักผู้สูงวัยของรัฐเป็นสวัสดิการที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้รองรับผู้สูงวัยที่ไม่มีผู้ดูแลและไม่มีบ้าน หากต้องการข้อมูลสามารถที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทุกแห่ง