รู้ก่อนตัดสินใจ! 5 ปัจจัยในการเลือกตัวแทนขายประกันรถยนต์

กว่าจะได้รถยนต์แต่ละคันมาไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการเลือกตัวแทนขายประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดที่สามารถคุ้มครองและครอบคลุมได้ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก แต่หลายคนที่เพิ่งมีรถคันแรก อาจจะไม่รู้ว่าควรดูอะไรบ้าง วันนี้เราจะพามาดูกันว่าในการเลือกตัวแทนขายประกันรถยนต์ ควรพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง

ตัวแทนขายประกันรถยนต์

มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

โดยเป็นใบอนุญาตจาก คปภ. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย ในการเป็นตัวแทนขายประกันรถยนต์ หรือเป็นนายหน้าขายประกัน โดยรายละเอียดของทั้ง 2 อย่าง มีดังนี้

  • ตัวแทน (Agent) คือบุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัทประกันภัย โดยจะสามารถทำหน้าที่เสนอขายประกันได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตนเองสังกัดเท่านั้น ไม่สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นได้
  • โบรกเกอร์ (Broker) คือบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ทำหน้าที่จัดหาแผนการทำประกันรถยนต์ให้กับผู้ที่สนใจซื้อประกันรถยนต์ โดยโบรกเกอร์สามารถที่จะแนะนำแผนประกันภัยจากบริษัทไหนก็ได้อย่างอิสระ เนื่องจากไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

และอีกสิ่งที่สำคัญคือต้องไม่เคยถูกถอนใบอนุญาต หรือติด Blacklist ของ คปภ. ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวแทนขายประกันรถ/นายหน้าขายประกันรถยนต์ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ได้ที่ https://smart.oic.or.th/EService/Menu1 หรือโทรได้ที่เบอร์ 0-2515-3999, สายด่วน คปภ. 1186

มีความน่าเชื่อถือ

ตัวแทนขายประกันรถยนต์ต้องสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยคุณอาจเลือกตัวแทนประกันที่คนรู้จักเคยใช้บริการ หรือมีการแนะนำ หรือหารีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการของตัวแทน รวมถึงสอบถามจากในเว็บไซต์ทางโซเชียลถึงความน่าเชื่อถือและต้องมีสถานที่ตั้งของบริษัทที่ชัดเจน สามารถเข้าพบได้จริง รวมมีเบอร์โทรศัพท์ หรือระบบ Call Center ที่สามารถติดต่อและให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้จริง

เข้าใจในความต้องการของลูกค้า

ตัวแทนขายประกันรถยนต์ที่ดีควรรับฟังความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้คำแนะนำและเสนอแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพความเสี่ยงของลูกค้ามากที่สุด พร้อมมีตัวเลือกอย่างเหมาะสมที่คุ้มค่า

แจ้งชื่อทุกครั้งเมื่อเสนอขาย

ถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่ตัวแทนขายประกันรถยนต์จำเป็นต้องแจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต รวมถึงจำเป็นต้องแจ้งด้วยว่าเป็นการเสนอขายประกัน เมื่อมาเสนอขายประกันรถยนต์ทุกครั้ง ซึ่งหากผู้ถูกเสนอขายไม่มีความสนใจที่จะซื้อ ตัวแทนขายประกันรถต้องยุติการเสนอขายทันที

บริการหลังการขาย

นอกจากพิจารณาในขั้นตอนเสนอขายแล้ว ควรตรวจสอบด้วยว่าตัวแทนขายประกันรถยนต์มีบริการหลังการขายที่ดีและสามารถรองรับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการสนับสนุนการเรียกร้องประกัน การชดเชยค่าสินไหมทดแทน