3 โรคร้ายในแมว ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับแมวที่คุณรัก

แมวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผู้คนนิยมเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา ซึ่งบรรดาคนรักแมวนั้นจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆให้ดี และพาไปฉีดวัคซีนต่างๆที่มีความจำเป็นสำหรับน้องแมว เพื่อเป็นการป้องกันโรคร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับแมวที่คุณรักได้ โดยโรคร้ายในแมวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับแมวทุกตัวมีดังนี้

โรคหวัดแมว

เป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง สาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื่อไวรัส Feline Viral Rhinotracheitis Virus (FVRC) หรือ Feline Herpesvirus (FHV), และ Feline Calicivirus (FCV) เชื้อไวรัสเหล่านี้จะล่องลอยอยู่ในอากาศ พบได้มากในแมวจร และบ้านที่มีการเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมาก โดยที่โรคหวัดแมวนั้นมีอัตราการตายที่ไม่สูงมากนัก แต่หากเป็นแมวที่ไม่ได้รับวัคซีน ก็จะมีอัตราการตายที่เพิ่มมากขึ้น

  • อาการของโรค หากเป็นเชื้อไวรัส FHV จะทำให้เจ้าเหมียวมีไข้ ไอ จาม มีเสมหะ มีน้ำมูก เยื่อบุตา จมูก และหลอดลมอักเสบ เซื่องซึม หายใจลำบาก และเบื่ออาหาร แต่ถ้าเป็นเชื้อไวรัส FCV ก็จะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น เจ้าเหมียวจะมีแผลในช่องปาก กินอาหารได้ลำบาก ปอดติดเชื้อ และอาจนำไปสู่การตายได้
  • การรักษา สัตวแพทย์จะรักษาตามอาการ และให้ยาปฏิชีวนะเพื่อเป็นการป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าของแมวก็ไม่ควรให้แมวของตัวเองไปปะปนกับแมวตัวอื่น และพาไปฉีดวัคซีน

โรคหัดแมว

โรคนี้ถือว่าเป็นโรคติดต่อที่มีความร้ายแรงมากในแมว มีอัตราการตายสูง โดยที่สาเหตุของโรคนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสพาร์โวไวรัส เชื้อไวรัสจะเข้ามาทำลายระบบทางเดินอาหารของแมว สามารถที่จะติดต่อได้ผ่านสารคัดหลั่งจากแมวที่ป่วยเป็นโรคนี้

  • อาการของโรค แมวจะมีอาการซึม มีไข้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย ปวดท้อง มีอาการถ่ายเป็นมูกเลือด หากมีอาการที่รุนแรงก็จะเกิดภาวะขาดน้ำและอาจที่จะช็อกได้ และแมวอาจมีอาการหวัดร่วมด้วย หากแมวเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายสูง
  • การรักษา ให้จับแยกแมวที่มีอาการป่วยออกจากตัวอื่นๆ ทำความสะอาดภายในบ้านเพื่อฆ่าเชื้อโรค พาแมวไปพบสัตวแพทย์ นอกจากนี้ในทุกๆปีควรพาแมวไปฉีดวัคซีนด้วย

โรคเอดส์แมว

โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส Feline Immunodeficiency Virus (FIV) สามารถที่จะติดต่อผ่านเลือดและน้ำลาย เกิดจากการที่แมวไปกัดหรือขีดข่วนกันจนทำให้มีบาดแผลขึ้น และสัมผัสเลือดหรือน้ำลายของแมวที่เป็นโรค

  • อาการของโรค ในระยะแรกแมวจะไม่แสดงอาการ และสามารถที่จะแพร่เชื้อไปสู่แมวตัวอื่นได้ แต่หากเข้าสู่ระยะแสดงอาการ แมวจะมีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ เหงือก ช่องปาก หากป่วยเรื้อรังแมวก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน
  • การรักษา โรคเอดส์แมวจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากอยากรู้ว่าแมวของคุณเป็นโรคนี้หรือไม่ ต้องพาไปตรวจเลือด และหากพบว่าเป็น จะทำได้เพียงกินยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน และควรที่จะป้องกันไม่ให้แมวออกนอกบ้าน รวมถึงให้แมวกินอาหารที่มีสารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเอง

การดูแลเจ้าเหมียวให้มีสุขภาพดีให้ห่างไกลโรคร้ายในแมวได้นั้น จะต้องหมั่นดูแลในเรื่องของการให้อาหาร การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค รวมถึงป้องกันไม่ให้แมวของเราไปปะปนกับแมวตัวอื่นๆที่อาจมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคมาสู่แมวของคุณได้