เรื่องควรรู้ ก่อนรีโนเวทบ้านเก่า ให้น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม

เมื่อเวลาผ่านไปบ้านที่เราอยู่นั้นย่อมจะทรุดโทรมตามกาลเวลา หากคุณต้องการเปลี่ยนให้บ้านหลังเก่ากลับมาดูใหม่อีกครั้ง และต้องการเพิ่มพื้นที่การใช้สอยภายในบ้านมากยิ่งขึ้น คุณจะต้องทำการรีโนเวทบ้านใหม่ โดยการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านและนอกบ้าน ตรงไหนชำรุดมีสภาพทรุดโทรมก็ทำการเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้บ้านที่มีสภาพเก่าทรุมโทรม กลับมามีชีวิตชีวา และน่าอยู่อีกครั้ง

การรีโนเวทบ้านนั้นจะต้องมีการวางแผนหลายอย่าง และเข้าใจในสิ่งต่างๆที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาภายหลังได้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการรีโนเวทบ้าน

กำหนดวัตถุประสงค์

คุณต้องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนของตัวบ้านบ้าง เช่น เพิ่มพื้นที่ภายในบ้านเพื่อให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น เปลี่ยนสไตล์บ้านใหม่ให้โดดเด่นสวยงามมากขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างของตัวบ้านให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ประเมินงบประมาณ

คุณมีงบประมาณในการรีโนเวทเท่าไหร่ เพียงพอต่อสิ่งที่คุณต้องการทำหรือไม่ ประเมินออกมาให้ดี และที่สำคัญคุณควรมีงบประมาณสำรองเอาไว้ด้วย เผื่อมีการใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม จะได้นำเงินในส่วนนี้มาใช้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

ตรวจสอบพื้นที่

การตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนทำการปรับปรุงบ้านนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ จะได้ประเมินสภาพเดิมของโครงสร้างบ้านว่าสามารถทำได้ตามที่เราต้องการหรือไม่ เช่น ตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านว่าสามารถที่จะรับน้ำหนักหลังการรีโนเวทได้หรือไม่ ตรวจสอบระบบประปาและระบบไฟฟ้าว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง เป็นต้น

ศึกษากฎหมายให้ชัดเจน

การรีโนเวทบ้านเป็นการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร ดังนั้นเราควรศึกษากฏหมายให้ชัดเจนว่า เราสามารถที่จะทำ หรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อจะได้ไม่กระทบกับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาผู้ออกแบบและผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ และจะต้องประสานงานกันได้เป็นอย่างดี เพื่อลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานร่วมกัน

จัดเตรียมวัสดุ

หาแหล่งวัสดุและจัดเตรียมให้พร้อมสำหรับนำมารีโนเวทบ้าน ทั้งนี้จะต้องประเมินจำนวนวัสดุที่ต้องใช้อย่างรอบคอบ จะได้ซื้อมาไม่มากจนเกินไป หรือซื้อมาน้อยจนต้องเสียเวลากลับไปซื้ออีกรอบ

วางแผนการทำงาน

ก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงบ้าน ควรวางแผนงานกับผู้รับเหมาให้มีความชัดเจนซะก่อน ว่าจะต้องทำในตรงจุดไหนบ้าน แล้วทำการสรุปงานเป็นเช็คลิสต์ออกมา เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่เราอาจจะต้องเสียเวลากลับมาแก้ไขอีก

การรีโนเวทบ้านจะต้องมีการวางแผนงานที่ชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการแบบไหน เพื่อจะได้กำหนดงบประมาณในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้อง และจะต้องมีผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน เพื่อจะทำให้บ้านที่ได้รับการรีโนเวท ออกมาสวยงาม ตรงตามแบบที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้